Obecná ustanovení

Obecná ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: COMENIUM sro, IČ: 36276855, Kolonie 3159/48, 924 01 Galanta, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl sro, vložka číslo: 17729 / T (dále jen "prodávající") a kupujícím. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

COMENIUM s.r.o., IČ: 36276855, Kolonie 3159/48, 924 01 Galanta, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl sro, vložka číslo: 17729 / T

DIČ: 2022080313

IČ DPH: SK 2022080313

Provoz: Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta

Telefon: +421 918 110 296

Email: info@antifume.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Pekařská 23, 917 01 Trnava 1

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor

tel. č .: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č .: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Osvědčení určeny k poskytnutí informací o inhalátoru a k jeho následujícímu použití.

1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Nosní inhalátor (dále jen inhalátor) je určen: ke snížení závislosti na tabákových výrobcích, k léčbě a prevenci onemocnění dýchacích cest (obzvláště v komplexní terapii - prostřednictvím lokálního působení éterických olejů, při jejich vdechování).
1.2. Inhalátor je přístroj k osobnímu použití.
1.3. Inhalátor je možné používat v léčebných zařízeních určených k prevenci onemocnění dýchacích cest, nebo doma k vlastnímu použití.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY
2.1. Rozměry: 60x40x30 mm
2.2. Hmotnost max. 15g

3. POPIS
3.1. viz. Obrázek 1 .:
inhalátor - 1ks, návod k použití včetně osvědčení - 1ks
3.2. Složení náplně inhalátoru:
éterický olej pepře, bazalkový éterický olej, CO2 extrakt z tabákových listů, CO2 extrakt fenyklu.
Obr. 1. Inhalátor

korpus vložek
víko / dno

4. INDIKACE A KONTRAINDIKACE
indikace:
závislost na tabákových výrobcích, onemocnění dýchacích cest
Kontraindikace:
Přípravek se nedoporučuje: osobám, které špatně snášejí jednotlivé složky obsažené v inhalační směsi, těhotným a kojícím ženám, dětem do 7 let.

5. NÁVOD K POUŽITÍ
Při pocitu chuti na cigaretu - inhalovat
Upozornění: Před prvním použitím se, kvůli snášenlivosti, doporučuje provést zkušební inhalaci - 2 - 3x vdechnout.
5.1. Odstraňte kryt inhalátoru, vložte korpus do nosního otvoru. Nosem vdechujte pomalu a v klidu.
5.2. Inhalujte 5 - 7x.
5.3. Inhalaci preventivně provádějte 1 - 2x denně. Inhalace není návyková a není omezena dlouhodobým využitím.

6. OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
6.1. Po použití víko inhalátoru pevně uzavřete.
6.2. Inhalátory v obalech výrobce by měly být skladovány v nepoškozených obalech ve skladech distributorů i odběratelů.

7. REKLAMACE
Reklamace se uskutečňuje písemnou formou na adresu :
Comenium s.r.o. Kolónia 3159/48, Galanta 924 01

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před prvním použitím proveďte ošetření přístroje pomocí dezinfekce. Proveďte chemické ošetření inhalátoru: 2x setřete vložku inhalátoru pomocí 3% roztoku kysličníku podle směrnice MU 287-113.

9. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Inhalátor je možné přepravovat všemi druhy krytých dopravních prostředků podle směrnice GOST R 5044 a podle pravidel o přepravě nákladu dopravními prostředky.
Podmínky přepravy - podle podmínek skladování 5 GOST 15150. Skladovat v obalu výrobce za podmínek skladování podle skupiny 2 GOST 15150.

10. ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobce se zaručuje za odpovídající kvalitu inhalátoru na základě požadavku TY (pozn. Technických podmínek) 9444-005-81145418-2010, při dodržování podmínek použití, přepravy a skladování. Maximální doba skladování jsou 3 roky. Po uplynutí lhůty maximální doby skladování je inhalátor recyklovatelný.

11. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
Inhalátor odpovídá podmínkám TY (pozn. Technickým podmínkám) 9444-005-81145418-2010 a je vhodný k použití.

licence
federálního kontrolního útvaru v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 99-03-002019 ФC (pozn. Federální rady)

registrační osvědčení
federálního kontrolního útvaru v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje č. 99-03-002019 ФCP (pozn. DCF)

Certifikát o shodě
útvaru pro udělování certifikátů produktů a služeb "Novosibirsk úřad pro udělování certifikace a monitoring kvality výrobků" č. Pocci RU. A Я 79.B15084

Výrobce
Dinamika s.r.o.

Všechna práva vyhrazena

1. Anti Fume
snižuje závislost na tabáku
nosní inhalátor

Anti Fume
- přírodní složení
- snadné použití
- není návykový

Přestaňte kouřit už dnes!


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- před prvním použitím inhalátoru se doporučuje zjistit snášenlivost jednotlivých složek, 1 - 2x vdechnout. Při alergické reakci nevdechnete.
- nenechte inhalovat děti do 7 let
- nerozebírejte inhalátor na drobné části a nedávejte jejich dětem
- po použití ošetřete inhalátor - 2x setřete ubrouskem a 3% roztokem kysličníku

Při chuti na cigaretu inhalujte po dobu 3 - 5 minut.
Trvanlivost a účinnost prvků obsažených v inhalátoru je 45 dní po rozbalení inhalátoru.

2. Anti Fume -složení:
- éterický olej pepře
- bazalkový éterický olej
- superkoncentrát extrakt z tabákových listů
- superkoncentrát extrakt fenyklu

3. Anti Fume
Anti Fume
snižuje závislost na tabáku
nosní inhalátor

Přestaňte kouřit už dnes!

Inhalátor je určen k prevenci ke snížení chuti na cigaretu pomocí lokálního působení vdechované směsi éterických olejů.
www.antifume.ru

Nosní inhalátor:
verze 2
Technická ustanovení:
9444-001-14772278-2012
OKK

Registrace:
№ P3H 2013/54 od 14. 6. 2013

Země původu:
Rusko

Výrobce:
Dinamika s.r.o.


Datum výroby
Adresa společnosti:
Rusko 630108, Novosibirsk
ul. Stanislavskogo 3/1,
Tel./fax: +7 (383) 308 07 38
adresa:
Rusko 630108, Novosibirsk,
P. O. BOX 192, www.antifume.ru


Trvanlivost:
2 roky

Skladujte v suchu, při teplotě od 0 ° C do + 25 ° C. Vlhkost nesmí přesahovat 75%. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Všeobecní podmínky

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, ve které budou dohodnuté podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodávané zboží nebo poskytována služba prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, která je provozována prodávajícím obsahuje i daň z přidané hodnoty ve stanovené výši dle platného zákona České republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud u daného zboží není uvedeno jinak.

1.4. Právem prodávajícího je kdykoliv upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu, v provozovně prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před zemní ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, jemuž zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.2. Po odeslání objednávky bude zaslána na e-mailovou adresu automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). V případě potřeby je možné, že na e-mailovou adresu kupujícího mohou být zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávka.

2.3. Potvrzení doručení obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, a je zároveň akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen ,, akceptace objednávky ").

2.4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně a podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod) případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Uzavření kupní smlouvy nastává doručením akceptace objednávky elektronickou nebo písemnou formou.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
 9. o informaci, že POkud kupující odstoupit od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícího podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitelů při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřela na dálku nebo smlouvy uzavřela mimo obchodní prostory Prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele v případě prodeji na dálku"), a POkud odstoupit od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit Prodávajícího cenu za Skuteč poskytnuté plnění dle § 10 odst. 5Zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku, POkud kupující odstoupit od smlouvy o službách poté, co udělil Prodávajícího výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterého kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 12. o poučení o odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebe shop, podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, POkud ji výrobce nebe shop, poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínky pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, POkud se taková pomoc poskytuje informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 14. o existenci tento kodex chování, které se shop, zavazuje dodržet, a o způsobu, jakým se Může kupující s nimi seznámit nebe získat jejich znění informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 15. o délce trvání smlouvy, Pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; Pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebe Pokud jde o smlouvu, při které se automaticky Prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách ukončení smlouvy informoval na příslušnou katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, POkud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový Závazek informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebe poskytnout jinou finanční záruku na Žádost Prodávajícího ao podmínky, které se na jeho poskytnutí vztahují, POkud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový Závazek informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 18. o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, POkud je to vhodné informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 19. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterého shop, ví nebe je rozumné Očekáváme, že o nich ví, POkud je to vhodné informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 20. o možnosti a podmínky řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, POkud se shop, Zavázal tento systém využívat informoval příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínky, které jsou Umístění na příslušnou podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,
 21. o potřebných úkonech na uzavřené kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmienkac

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zajistit přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail. Potvrzení je povinen zaslat neprodleně a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy.
 4. nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné formě všechny potřebné doklady k převzetí a užívání zakoupeného zboží a také další doklady, které jsou předepsány platnými právními předpisy České republiky jako například návod v slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob, není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy nebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícím. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je povinností prodávajícího vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k přijetí náhradního plnění kupujícím, nabízené prodávajícím a ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je prodávající povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající seznámil kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů za doručení objednaného zboží,
 2. převzít zboží, který byl objednán a dodán
 3. v dodacím listu potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

5. Dodací a platební podmínky

5.1. U každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedena obvyklá dostupnost zboží is termínem jeho expedice.

5.2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Pokud si tuto povinnost prodávající nesplnil, může jej kupující vyzvat, aby dodal věc v jím určené přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud nedojde k dodání věci ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Zobrazení zboží na libovolné internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající není pouze ilustrativní. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o + - 1% z uváděné hodnoty.

5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě, podle kupní smlouvy nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah").

5.6. Pokud, prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit, převzetí zboží osobou zplnomocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, o doručení a o předání zboží. Povinností třetí osoby zmocněné k převzetí zboží je předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Okamžikem doručení zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě av časovém rozsahu nebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí časového rozsahu, bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.

5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obal zboží a také zboží, ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýr. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto vyhotoveným záznamem, doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo jím určené osoby. Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s vadami, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. V případě nedodání zboží prodávajícím, je kupující oprávněn ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.

 

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží, která byla sjednána v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). V případě pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, se považuje za den platby, okamžik kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím spojené nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zbožíe

7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamační řád (záruka, odpovědnost za vady, reklamace)

8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, včas a řádně, pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit. Povinností prodávajícího je vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.3. Vyměnit vadné zboží za zboží bez vad může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. U jiných neodstranitelných vad, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo určené osoby. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů České republiky.Informácie o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu nebo na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační řád.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, má kupující právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

 1. doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím, prodávajícímu
 2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo na to určené osobě
 3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatneniareklamácie. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
 2. jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 3. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 4. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 5. pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 7. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 8. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 9. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 10. pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. výměnou zboží,
 2. vrácením kupní ceny zboží,
 3. předáním opraveného zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zasílány produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záruční opravy zboží se prodlužuje záruční doba o čas, po který kupující nemohl požívat zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady, bude reklamace vyřízena podle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající vadné zboží vymění nebo

b) prodávající zajistí odstranění vady

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. V případě neodstranitelné vady nebo vícekrát opakované odstranitelné vady, nebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, která zamezují řádnému užívání zboží jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

 

9.1. Osobní údaje a jejich ochrana

 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj profil".

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,

b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,

c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud kupující právnickou osobou,

e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,

9.11.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b)  účel spracúvania osobných údajov,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i)    identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

ii)  identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

9.11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,

b) účel zpracování osobních údajů,

c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:

i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 34 ZnOOÚ,

d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména

i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti:

a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 31na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu.

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.

9.19. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu ma ochranu osobních údajů.

9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č. 803 / S

10. Odstoupení od kupní smlouvy

 

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit své povinnosti ze strany prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Počátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven na den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud

a) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

 

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se zrušuje od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady nebo jiné platby, které souvisejí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

10.11. Zásilky na dobírku nebudou přebírány prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí v případě pokud prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.
Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
- prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU Podle §3 zákona 391/2015 CFU jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatele. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 EUR od kupujícího, na úhradu nákladů.

UPOZORNĚNÍ:
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány pro společnost COMENIUM sro, IČ: 36276855, Kolónia 3159/48 1478/22, 924 00 Galanta, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl sro, vložka číslo: 17729 / T, společností MK Assist sro, Záhradnícka 46 / A, 82108 Bratislava, která si vyhrazuje k tomuto dílu svá autorská práva. Jakékoliv užití tohoto díla nebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování nebo jiné šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým nebo elektronických způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti MK Assist s.r.o. na takové použití je přísně zakázáno.